Pregled urne zasedenosti učilnic šole () za šolsko leto 2022/2023
Pogled:
A08
A13
A28
A30
A31
A32
A33
AE02
AE03
B08
B17
B32
BE02
BE03
BE04
BE05
BE06
BE07
BE09
BE10
BE11
D28
E03
E04
E05
E07
E08
E10
E13
E14
E15
E16
GCC1
GCC2
GT1
GT2
TV1
TV2
TV3
TV4
TV5