Pregled urne zasedenosti učilnic šole () za šolsko leto 2022/2023
Pogled:
11C
13C
14B
14C
16B
16C
17B
17C
19B
19C
1A
1D
20B
20C
21C
22B
23B
27A
29A
2D
30A
34A
36A
3D
5C
6B
7A
7B1
7B2
DE1
DE2
DE3
DE4
F1
F2
F3
F5
LIČ
MAN