Stik s profesorji (šolsko leto: 2020/2021)
KabinetTelefonRazrednikMatična šolaDopoldanske govorilne urePopoldanske govorilne ure
Andrejc, Sebastjan6A219SŠSDLPetek od 9-9.30v času popoldanskih govorilnih ur
Bobek, Mojca10B142P1   SŠSDLponedeljek, 10.55-11.40drugii ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Brecl, Pavel4D245SŠSDLponedeljek, od 8:50 do 9:35drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Brvar Koren, Lidija3B1238SŠSDLpo dogovoruvsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00-17. 30 ure
Cafuta, Mihael10B2141A1   1P2SŠSDLsreda-8.50-9.35vsak 2. ponedeljek v mesecu ob 16.00
Dobrinič, Melanija18B8313A1   SŠSDLsreda, od 10.05. do 10.50.vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00
Drame, Henrika Ika15C2252C1   SŠSDLčetrtek,10.55 - 11.40vsak drugi ponedeljek v mesecu 16.00-17.30
Gabršček, Tanja4B217SŠSDLpo dogovoru2. ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Gajšek, Jelka32223SŠSDLčetrtek 10.55 do 11.40drugi ponedeljek v mesecu 16.00-17.30 ure
Gračnar, Ana-MarijaSŠSDL?
Grčar, Nives18C2204A1   SŠSDLponedeljek, 10.55 - 11.40vsak drug ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Grobelšek, Živa31A224SŠSDLsreda, od 10:55 - 11:40
Hojnik Verdev, Metka21B291B4   SŠSDLPETEK, 10.05 do 10.50
Hribar, mag. VeronikaD178442A2   SŠSMMponedeljek, 9.40 do 10.25prvi torek v mesecu od 18.00 do 18.45
Jazbinšek, Zoran6A219SŠSDLPonedeljek, 8:00 - 8:451. ponedeljek v mesecu od 16.00 dalje
Jelenko, Melita28A282A1   SŠSDLponedeljek, od 10.05 do 10.50v času skupnih govorilnih ur
Jordan, Rosana18C202B2   SŠSDLčetrtek, 8.50-9.35
Jovanović, PeterŠVZA8042A4   SŠSDLsreda 10:05-10:50Vsak 2. ponedeljek v mesecu
Jurgelj, Maša32A2231A4   SŠSDLtor, od 10.55 do 11.402. pon v mesecu od 16.00 do 17.30
Kladnik, Gerhard6A19SŠSDLpetek, 10.30- 10.50V času popoldanskih govorilnih ur
Kogovšek, AndrejaF47571C3   SŠSDLtorek, od 13.00 do 13.45vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Kokot, Veronika3B2311A2   SŠSDLčetrtek, 8.00 do 8.45drugi ponedeljek v mesecu
Kolbič, Boštjan6A19SŠSDLponedeljek, 11.00-11.30Prvi ponedeljek v mesecu, 16.00-17.30
Kos, Aleš6A219SŠSDLSreda 11.00-11.30V času popoldanskih govorilnih ur
Kovač, Jasmina18C201B3   SŠSDLponedeljek, od 10.05 do 10.502. ponedeljek v mesecu, od 16.00 do 17.30
Kozel, Danica28A2284P1   SŠSDLčetrtek, od 10.55 do 11.40drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Koželj, mag. Karlina15B221SŠSDLpetek, od 8.55 do 9.35
Koželj, LucijaF37571C1   SŠSDLsrede, 12.15 - 13.00vsak drug ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Krajnc, mag. Roman3C1239SŠSDLponedeljek, od 10.05 do 10.502. pon. mesečno ob 16. uri
Krofl, Natalija21B29SŠSDLponedeljek, od 11:45 do 12:30
Lasnik, Damijan6A219SŠSDLtorek, 11.30 - 12.00-
Lešnik Križnik, Saša31A2243C2   SŠSDLtorek, 10.55 - 11.30, petek 10.55 - 11.30vsak drugi ponedeljek v mesecu 16.00
Logar, Mateja18B831SŠSDLTorek, od 8.50 do 9.35Vsak drugi ponedeljek v mesecu
Lupše, Igor12C2181B1   SŠSDLsreda, 10.55 - 11.40
Novačan, BrigitaF4757SŠSDLPonedeljek 8.00 do 8.45drugi ponedeljek v mesecu ob 16.00
Ozebek, mag. Matej4C244SŠSDLponedeljek, od 10.05 do 10.50drugi ponedeljek v mesecu od 16 do 16.45
Padarič, SaraŠVZE835SŠKERčetrtek, od 9.40 do 10.253. torek v mesecu od 17.00 dalje
Pavlič, Sonja12C2183C4   2C4SŠSDLponedeljek - petek 8.00 - 11.00Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 16.00
Pere, JasminaF57572C3   SŠSDLčetrtek 12.20 - 13.05vsak drugi ponedeljek v mesecu 16.00
Pešec, Peter21B2292B3   SŠSDLčetrtek, od 8.00 do 8.45drugi ponedeljek v mesecu ob 16.00
Pilih, Alja31A24SŠSDLtorek, od 8.50 do 9.35vsak drugi ponedeljek v mesecu
Pintar, mag. Marija18B230SŠSDLPonedeljek, 10.55 –11.40 Vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00-17.30
Pintar, Valentina10B214SŠSDLponedeljek 8.45 - 9.35drugi ponedeljek v mesecu od 16h do 17.30h
Pišotek, Nik28A228SŠSDLponedeljek, od 10:55 do 11:40vsak drugi ponedeljek v mesecu
Poglajen, MilenaKOSOV757SŠSDLtorek 11.45 do 12.30vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Polić Jošt, DavorkaC38837SŠGVOvsak dan, 8.00-15.00torek, 17.00-17.45
Pristovnik, Marija21B2293B3   SŠSDLčetrtek, od 10.05-10.502. ponedeljek v mesecu, 16.00-17.30
Punčoh, Valentin2B227SŠSDLSreda, 11.45-12.30V času skupnih govorilnih ur
Rebevšek, Darja18C2202C2   SŠSDLponedeljek, od 10.55 do 11.402. ponedeljek v mesecu 16.00 - 17.30
Rebov, Jelka32A223SŠSDLpetek, starši od 10.05 do 10.50,dijaki po dogovorudrugi ponedeljek v mesecu, 16.00 - 17.30
Rožanski Fidler, Ksenja15B211B2   SŠSDLčetrtek, od 8. 50 do 9.352. delovni ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30
Selič, Petra4C2443B2   SŠSDLČETRTEK, 11.45-12.30 skupne govorilne ure
Silovšek, Saša21B229SŠSDLčetrtek, od 9.00 do 9.30vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 16.00
Simšič, Boža32A223SŠSDLstarši: sreda 12.35- 13.20, dijaki po dogovovoruvsak drugi ponedeljek v mesecu od 16-17.30 ure
Skale Kos, mag. Mateja31A2243C1   SŠSDLtorek, 11.45 do 12.30drugi PON v mesecu od 16.00 do 17.30
Šolinc Ovtar, Lucija15C2252B4   SŠSDLpetek, od 10.05 do 10.50V času skupnih govorilnih ur.
Štor, Nevenka31A2241C2   SŠSDLtorek, od 10.10 do 10.40drugi ponedeljek v mesescu, od 16.00 do 17.30
Turnšek, Matic15B2213B1   SŠSDLTorek, 10.10 – 10.40vsak 2. ponedeljek v mesecu ob 16ih
Uršič, Aleksandra15C2252B1   SŠSDLpetek, od 8.50 do 9.35vsak drugi ponedeljek v mesecu 16.00-17.30
Vranc, LavraF4757SŠSDLsreda 11: 45 - 12:20vsak drugi ponedeljek v mesecu.
Vuk, Irena15C2251P1   SŠSDLčetrtek, 8.50 - 9.35vsak drugi ponedeljek v mesecu
Zidanski, mag. Lucija15B213P1   SŠSDLsreda, 8.50 do 9.35drugi ponedeljek v mesecu, 16.00-17.30
Žibret, mag. Božidar4C2443C3   SŠSDLTorek 10.55 - 11.402. ponedeljek v mesecu po predhodnem dogovoru
Žlebnik, ŽanF4757SŠSDLSreda, od 13:00 do 13:45Vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30.